Misiune

 

Viziune

„O comunitate relevantă care influențează societatea prin manifestarea dragostei lui Hristos.”

Valori

a. Formarea de ucenici ai lui Hristos şi nu numai spectatori de duminică. Scopul este ca fiecare membru al bisericii să devină un ucenic activ, lucrând în mod practic la împlinirea Marii Trimiteri.

b. Lucrul în echipă prin dezvoltarea abilităţilor şi calităţilor biblice care fac posibil lucrul acesta: comunicarea eficientă, rezolvarea conflictelor, împărţirea responsabilităţilor.

c. Darea de socoteală prin care transparenţa şi onestitatea sunt încurajate

d. Responsabilitatea personală pentru bunul mers al bisericii prin ascultarea de poruncile lui Hristos (implicare conform darului şi chemării fiecăruia, relaţii frăţeşti, dărnicie, etc.)

e. Grupele de casă unde fiecare membru să se poată maturiza în Hristos prin slujirea conform darurilor şi chemării personale.

f. Dezvoltarea continuă a individului şi comunităţii din punct de vedere intelectual, relaţional şi spiritual, prin asigurarea unei atmosfere de pregătire (teoretică şi practică).